THÔNG BÁO CỘNG ĐỒNG

VCA-VIC Social workers
Phiên họp của Nhân viên xã hội Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria và nhân viên Co-Health.

Vài nội dung năm Quý Mão 2023 cần chú ý

Hội chợ Tết Quý Mão, năm 2023

Tưởng nhớ Nhị Vị Trưng Nữ Vương

Lãnh thổ nước Việt 4000 năm trước

Các vị Tổ khai sáng nước Việt

Vài hình ảnh sinh hoạt Cộng Đồng thời gian qua

4/5

Gây quỹ hỗ trợ HỘI CHỢ TẾT CỘNG ĐỒNG

Hội Chợ Tết Cộng Đồng sẽ được tổ chức tại khu vực Đền Thờ Quốc Tổ 90 Knight Ave, Sunshine North, VIC 3021 vào 2 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật 28 và 29 tháng 1 năm 2023.

20221105_142223 (2)
Mản vũ do Hội AVA trình diễn nhân dịp gây quỹ ủng hộ Hội Chợ Tết tổ chức ngày 5-11-2022 tại Hội trường thành phố Springvale.
President Nguyen Quang Duy

BAN CHẤP HÀNH
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria nhiệm kỳ 2022-2025.

Get in Touch - Liên lạc với chúng tôi

Có rất nhiều cách để quý đồng hương có thể liên lạc với Ban Chấp Hành:

Cách 1: Quý đồng hương có thể liên lạc BanChấp Hành qua email: lienlac@vcavic.org.au hoặc info@vcavic.org.au

Cách 2: Quý đồng hương có thể gọi điện thoại tới Văn phòng Xã hội của Cộng Đồng qua số 9689 8575 hoặc qua số di động: 

Cách 3:  Quý đồng hương có thể gặp chúng tôi tại Văn phòng Xã Hội của Cộng Đồng tại số 1/56 Nicholson Street, Footscray, VIC 3011 vào ngày Thứ Ba và Thứ Năm. 

Quý đồng hương có thắc mắc hoặc có điều muốn hỏi, xin vui lòng chọn 1 trong 3 cách trên để tiếp xúc với chúng tôi.