Phương châm

In good faith and with diligence for the purposes, we serve! Phương châm của chúng tôi là phục vụ bằng sự thành tâm cùng với lòng tận tuỵ.

Đoàn kết

Một cây làm chẳng nên non. Ba cây dụm lại nên hòn núi cao! Đoàn kết! Nhưng không bao che, không bè phái, không cục bộ.

Mái nhà chung

Cộng đồng là mái nhà chung, là niềm hãnh diện của tất cả. Chúng ta tương trợ, giúp đỡ nhau để cùng xây dựng mái nhà chung ấm cúng và hạnh phúc.

Trong sáng

Mỗi ngày đi qua là một thành tích cải thiện cộng đồng tốt hơn, vững mạnh hơn và nhiều tin tưởng hơn. VCA-VIC will be great.

BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA (Úc Châu) (nhiệm kỳ 2022 - 2025)

Chủ Tịch: Nguyễn Quang Duy

- tốt nghiệp Cao Học Kinh tế Phát triển - công chức liên bang về hưu - cựu Chủ Tịch Cộng Đồng NVTD ại ACT (1990-1994) - cựu Phó Chủ tịch Ngoại vụ CĐNVTD Úc Châu (1994-1996) - cựu Chủ Tịch Khối 8406

Vice-President of Internal Affairs Vi Thuy Nguyen
Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Nguyễn Thuỵ Vi

- tốt nghiệp Cử Nhân Hành Chánh Tư Pháp Hình Sự - nhân viên bưu điện, Australia Post - trưởng nhóm Thiếu Nhi Công Giáo - trưởng nhóm Thanh Thiếu Niên Công Giáo

Treasurer Huong Kim Nguyen
Thủ Quỹ: Nguyễn Kim Hương

- cựu y tá - doanh nhân đã hưu trí - nhân viên thiện nguyện của SEMVAC & VCA-VIC.

Vice President of External Affairs Nathan Tri Nguyen
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Nguyễn Trí Nathan

- tốt nghiệp Cử Nhân Công Chánh - Kỹ sư Công Chánh (Major Road Projects Victoria) - Tổng Thư Ký VCA-VIC (2019-2022) - trưởng nhóm Thanh Thiếu Niên Công Giáo, Holy Name Catholic Church

Ban Chấp Hành chúng tôi luôn lắng nghe tâm sự và nguyện vọng của quý đồng hương!

Nhiệm vụ & Quyền hạn của Ban Chấp Hành Cộng Đồng

Nội dung bên dưới được trích dẫn từ Nội Quy Cộng Đồng Victoria từ năm 2012 tới nay vẫn còn giá trị áp dung.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng có 2 nhiệm vụ chính:

– Tôn trọng và thực hiện đúng như nội quy của cộng đồng quy định.
– Duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết và tương trợ trong cộng đồng.

Tổ chức ACNC (Australian Charities and Not-for-profits Commission) được thành lập năm 2012 đã vạch ra những quy định mới cho lãnh vực từ thiện bao gồm một số tiêu chuẩn và nhiệm vụ phải tuân theo, điển hình là bộ Luật Hội Đoàn Cải Cách 2012 (Association Reform Act 2012) phải áp dụng từ năm 2013.  Nội Quy hiện hành của Cộng Đồng Victoria tới nay vẫn còn áp luật Luật Hội Đoàn 1981. Đã trễ hạn 9 năm. Sắp tới Cộng Đồng cần phải tu chính theo quy định của Luật Hội Đoàn 2012. Theo luật chung, Ban Chấp Hành có 4 nhiệm vụ pháp lý chính phải tuân theo:
   – có bổn phận hành động với thành tâm vì lợi ích và mục tiêu của Hội đoàn;
   – có bổn phận hành động cẩn trọng và chuyên môn;
   – có bổn phận không được lạm dụng chức vụ hoặc thông tin của Hội đoàn;
   – có bổn phận tiết lộ và giải quyết nếu có xung đột lợi ích.

Mục đích thành lập Ban Chấp Hành Cộng Đồng

Một cách tóm tắt, mục đích thành lập Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria là để phục vụ cộng đồng người Úc gốc Việt tại Victoria với một số công tác chính như:
– duy trì và phát huy các di sản văn hoá, truyền thống, luân lý, đạo đức dân tộc, duy trì và phát huy tình liên đới và tương trợ trong cộng đồng và với các sắc tộc khác;
– đạo đạt ý kiến, quan điểm và lập trường của cộng đồng; đồng thời là gạch nối
giữa các thành viên trong cộng đồng với các cấp chính quyền và các cộng đồng sắc
tộc khác.
– hướng dẫn sử dụng các dịch vụ an sinh xã hội, giáo dục, văn hoá, y tế, … Chủ động xây dựng và phát triển quan hệ gắn bó, tương trợ và đoàn kết trong cộng đồng, và giữa Ban Chấp Hành Cộng Đồng với các hội đoàn và các tổ chức chính trị, văn hoá, xã hội, tôn giáo đang sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam;
– xây dựng và phát triển Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Động.

Quyền hạn

BCH-CĐ có 4 quyền hạn căn bản gồm:

– 6.4.1 Thành lập các Ban chuyên môn tuỳ theo nhu cầu.
– 6.4.2. Đại diện cộng đồng để phối hợp với các cộng đồng bạn, với các tiểu bang khác và với các tổ chức trong hệ thống chánh mạch.
– 6.4.3. Triệu tập những phiên họp và đại hội bất thường, điều hành các công việc thường xuyên trong cộng đồng và các dịch vụ như: gây quỹ, điều hành nhân sự, điều hành quỹ và các cơ sở cộng đồng.
– 6.4.4. Tổ chức các đại hội, sinh hoạt văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, chính trị trong cộng đồng và điều hợp các hoạt động khác trong phạm vi trách nhiệm.

Trách nhiệm

Điều 6.5 quy định 4 trách nhiệm của thành viên Ban Chấp Hành Cộng Đồng gồm:

– Thực hiện các điều khoản được quy định trong nội quy.
– Thành lập các Ban chuyên môn tuỳ theo nhu cầu.
– Trong trường hợp cần thiết BCH. CĐ có quyền uỷ nhiệm một thành viên ngoài BCH để thực hiện một công tác.
– BCH. CĐ có quyền chỉ định bổ khuyết các chức vụ trong  BCH.CĐ. 
– ĐIỀU 18. Cơ chế. Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hoá Việt Nam (tức là Đền Thờ Quốc Tổ hay Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng hiện nay toạ lạc tại số 90 Knight Ave, Sunshine North) do BCH. CĐ quản trị.